« Takaisin

Anna But väitteli

Tilastotieteilijänä Conmedicissa toiminut Anna But väitteli 30.11.2018 Helsingin yliopistossa aiheesta Mitigating bias and dealing with multiple time scales in cohort studies - Studying medications and complications of diabetes.

Anna But tarkasteli väitöskirjassaaan useiden aikaskaalojen vaikutusta tyypin 1 diabeetikon munuaistaudin vaaraan. Väitöskirjassa tarkasteltiin ilmaantumista parametrittoman Bayes-päättelyyn perustuvan mallin avulla. Tulosten perusteella dynamiikkaan vaikuttivat ikä, diabeteksen kesto ja kalenteriaika.

Voit tutustua väitöskirjaan https://helda.helsinki.fi/handle/10138/260549 

Onnittelemme Annaa!

Keskiarvo (1 Äänestä)
The average rating is 5.0 stars out of 5.


No comments yet. Be the first.