Laatumittaukset

Conmedic on erikoistunut terveydenhuollon toiminnan laadun mittaamiseen. Olemme kehittäneet mittauksessa käytettäviä indikaattoreita sekä tautikohtaiseen että eri toimintojen laadun mittaamiseen. Kliinistä laatua mittaamme diabeteksen, verenpaineen, sepelvaltimotaudin, eteisvärinän ja depression hoidossa. Lisäksi olemme kehittäneet työkalut tupakasta vieroituksen, alkoholin riskikuluttajan auttamisen ja murtumien ehkäisyn mittaamiseen.

Valmiina mittareina ovat myös omahoidon, liikuntatottumusten, työnkuormituksen, työterveystarkastusten ja työterveyshuollon asiakastyytyväisyyden mittaukset. Conmedicin asiantuntijoiden avulla voidaan suunnitella myös uusia hoidon laadun ja vaikuttavuuden mittauksia.

Yritysinfo

Conmedic on vuonna 1994 perustettu yhtiö, joka on erikoistunut toiminnan kehittämiseen koulutuksen, konsultoinnin ja työnohjauksen keinoin. Yhtiön pääasiakaskunta muodostuu terveydenhuollon toimijoista. Conmedic on toiminta alusta koordinoinut Valtimotautien ehkäisyn laatuverkostoa – mittaamista, tulosten vertailua ja koulutusta. Työterveyslaatuverkostoa se on koordinoinut vuodesta 2011.

Reilun 20 vuoden aikana toimintamme on laajentunut moniin konsultointitehtäviin, laatumittauksiin ja viime vuosina myös tutkimustyöhön. Terveydenhuollon toimintaa on kehitetty valtimotautien ehkäisyssä, alkoholin riskikuluttajan mini-interventioissa, muistisairauksien hoidossa, osteoporoosin ja murtumien ehkäisyssä sekä tupakasta vieroituksessa. Vuodesta 2014 yhtenä tärkeänä toiminnan kehittämiskohteena on ollut eteisvärinäpotilaiden hoidon laadun kehittäminen. Tähän on kehitetty laatuindikaattorit, laatumittaus ja mallitoiminnan kuvaukset.

Viime vuosina on aloitettu uudet koulutusohjelmat myös vertaisarviointiryhmien ja laatuvastaavien kouluttamiseksi. Näin toimintamme on tuottanut uusia välineitä terveydenhuollon kehittäjien työkalupakkiin.

Vuonna 2016 liikevaihtomme oli n. 0,4 M€. Joukossamme työskentelee laatukouluttajia, matemaatikkoja, atk-ohjelmoija ja assistentteja.

Visionamme on kehittää terveydenhuollon laatua ja vaikuttavuutta systemaattisin toimin – mittauksin, tuloksia arvioimalla ja toiminnan muutoksia toteuttamalla. Pitkä kokemuksemme on, että laatumittauksien avulla hoitoyksiköt saavat ainutlaatuista tietoa ja opastusta terveydenhuoltonsa laadun edistämiseen.

Haluatko laatuverkoston kumppaniksi tai kummiksi?

Laatuverkosto tekee yhteistyötä firmojen ja järjestöjen kanssa kehittäessään suomalaisten hoitoa. Onko yhteisösi tavoittelemassa parempaa diabeteksen, verenpaineen tai sepelvaltimotaudin hoitoa? Vai oletteko kannustamassa väestöä liikuntaan, tupakoimattomuuteen tai alkoholin kohtuukäyttöön? Mahdollisesti haluatte parempaa murtumien ehkäisyä tai muistisairauksien hoitoa? Tai auttaisiko omien päämääriänne saavuttamista, jos työterveyshuolto olisi entistä vaikuttavampaa? Kysy lisää yhteistyömahdollisuuksista yhteys(at)conmedic.fi

Töihin Conmediciin

Conmedic ottaa tiimiinsä lisää aktiivisia toimijoita. Tule kouluttajalääkäriksi tai kouluttajahoitajaksi. Työt ovat osa-aikaisia ja niitä voi tehdä oman työnsä ohella. Samalla saat perehdytyksen laadunparantamisen kiehtovaan maailmaan. Kysy lisää yhteys(at)conmedic.fi

Visio, arvot, laatupolitiikka

Visio

Johtava terveydenhuollon laadun ja vaikuttavuuden kehittämisen asiantuntija

Arvot             

Asiakasorientoituneisuus, joustavuus, luotettavuus, korkeaa laatua tavoitteleva

Laatupolitiikka 

Monipuolisen ja laajan osaamisen kautta henkilökunta voi parhaiten auttaa asiakkaitaan kehittymään hyvän laadun tuottajaksi. Henkilökunta kuuntelee tarkasti asiakkaiden tarpeita. 

Tietotekninen palvelu hakee edullisia, turvallisia ja käyttäjäystävällisiä ratkaisuja. Tietoturva on toiminnan kulmakiviä. 

Koulutusten tulee tuottaa asiakkaille merkittävää lisäarvoa ja osallistujien oppimiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Asiakkaiden toiminnan laatu tulee jatkuvasti kehittyä koulutuksen, konsultoinnin, laatumittausten ja prosessien kehittämisen avulla.