HENKILÖSTÖ

Klas Winell on Conmedicin toimitusjohtaja ja valtakunnallinen laatukoordinaattori. Winell on yleislääketieteen erikoislääkäri, jolla on lisäksi diabeteksen hoidon ja kuntoutuksen erityispätevyydet. Klas väitteli lääketieteen tohtoriksi keväällä 2013 aiheenaan diabeteksen komplikaatiot Suomessa. Hänellä on pitkä kokemus lääkärintyöstä ja hän tekee jatkuvasti kliinistä työtä laadunkehittämistöiden rinnalla. Johtajan tehtävissä hän on ollut Conmedicin lisäksi terveyskeskuksessa, kuntoutuslaitoksessa ja yksityisellä lääkäriasemalla. Laadun kehittämistyötä Winell on tehnyt laatuverkostojen lisäksi terveyskeskuksessa, HUS:ssa, Näkövammaisten keskusliitossa ja Diabetesliitossa. Tutkimustyötä hän on tehnyt Stakesissa ja THL:ssa.

Ossi Lerto vastaa Conmedicin informaation hallinnasta ja tietojärjestelmien toiminnasta. Ossin näkemys asiakkaiden tarpeet täyttävien palveluiden rakentamisesta on karttunut lukuisissa julkisen sektorin sekä globaalisti toimivien yritysten hankkeissa.

 

 

 

Anna But on biometriaan erikoistunut tilastotieteilijä. Hän on ollut Conmedicin toiminnassa mukana lähes 10 vuotta. Annan asiantuntemus on käytössä nyt lähinnä tieteellisten tutkimusten analyysisuunnittelussa. Vuodesta 2012 alkaen Anna on ollut Hjelt-instituutin tohtorikoulutusohjelmassa.

 

 

 

 

Jelena Hartsenko on ollut Conmedicin tilastotieteilijänä vuodesta 2012. Viime vuodet hän on vastannut kaikkien laatumittausten tilastoanalyyseistä. Jelena on myös osallistunut tieteellisten artikkelien kirjoittamiseen. Hän toimii Tallinnan teknillisessä yliopistossa opettajana ja valmistelee väitöskirjaa kansantaloustieteestä.

 

 

 

 

Emil Heinäaho on yleislääketieteen erikoislääkäri. Hän on valmistunut lääketieteen lisensiaatiksi 2008 ja tehnyt siitä asti pääsääntöisesti terveyskeskustyötä. Conmedicissa Heinäaho toimii laatukouluttajana. Hänen erityiskiinnostuksen kohteena ovat pedagogiset menetelmät, jotka auttavat oppimisessa ja uusien toimintojen käyttöönotossa.

 

Ilona Mikkola on valmistunut lääketieteen lisensiaatiksi vuonna 2004, lääketieteen tohtoriksi 2011 ja yleislääketieteen erikoislääkäriksi vuonna 2012. Hänellä on lääkärikouluttajan erityispätevyys. Työuransa Mikkola on työskennellyt pääosin terveyskeskuksessa kliinisessä työssä. Vuodesta 2018 Mikkola on ollut osa-aikainen terveyskeskuslääkäri Rovaniemen terveyskeskuksessa ja osa-aikainen Käypä hoito toimittaja Duodecimissa. Suomen yleislääkärit valitsi Ilona Mikkola vuoden yleislääkäriksi 2018. Conmedicissa Mikkola toimii laatukouluttajana.