Conmedic on erikoistunut terveydenhuollon kokonaisvaltaiseen laadun ja prosessien kehittämiseen. Laadun jatkuva kehittyminen onnistuu systemaattisella toiminnalla: mittaa, analysoi, tee muutokset ja varmista toiminnan pysyvyys.

Tulosten systemaattinen seuraaminen on tärkeää, jotta tunnistetaan vahvuudet ja kehitystarpeeet. Laatumittausten avulla tartutaan toiminnan ongelmiin. Laatuverkostojemme avulla jäsenet oppivat toinen toisiltaan. Verkostoissa tuotetaan ja jaetaan uusinta tietoa.

Laatupäivät

Laatuverkostot ja Conmedic järjestävät vuosittain Terveydenhuollon laatupäivät. Laatupäivät kokoavat yhteen niin terveydenhuollon laadunkehittäjät kuin potilasturvallisuuden asiantuntijatkin. Laatupäivillä esitellään hyviä toimintamalleja ja keskustellaan parhaista käytännöistä. Vuoden 2018 Terveydenhuollon laatupäivän luentoihin voit tutustua täällä >> 

XVI Terveydenhuollon laatupäivä on 9.4.2019 Helsingissä.

Laatuverkostot

Laatuverkostojen jäsenet ovat sitoutuneet systemaattiseen laadunkehittämiseen. Vähintään kerran vuodessa mitataan hoitoyksiköiden työn laatua. Conmedic tekee mittaustulosten analysoinnin ja tilastotieteelliset vertailut. Tämän jälkeen tulokset palautetaan takaisin hoitoyksiköihin, joiden tehtävänä on toteuttaa tarvittavat hoidon parantamiseen tähtäävät toimet. Valtimotautien ehkäisyn ja Työterveyslaatuverkosto kokoontuu kumpikin kahdesti vuodessa koulutukseen ja kokemusten jakamiseen.

Lue lisää laatuverkostoista >>

Laatumittaukset

Laatumittauksiin voivat osallistua henkilöt, joiden työyhteisö on ilmoittautunut mittaukseen. Laatumittauksissa selvitetään mm. diabeteksen, verenpaineen, sepelvaltimotaudin tai eteisvärinän hoidon onnistumista. Mittaus voi koskea myös työterveystarkastuksen laatua, työterveysasiakasfirmojen esimiesten tai toimihenkilöiden tyytyväisyyttä palveluihin. 

Ajankohtaista laatuverkostoissa

Työterveystarkastuksen laatu 2019

Työterveyslaatuverkosto mittaa terveystarkastuksen laatua 21.1.- 22.2.2019

Eteisvärinä laatumittaus 2019

Valtimotautien ehkäisyn laatuverkosto mittaa eteisvärinäaiden hoidon laatua 21.1.-8.2.2019 

Tupakasta vieroitus haltuun

Vuoden 2018 alueellisessa koulutuksessa saatiin uusia eväitä tupakoitsijan auttamiseksi. Koulutuksessa käytiin läpi vieroituksen apuna käytettäviä materiaaleja sekä opetettiin vieroituskeskustelua. Koulutus tähtäsi vieroitusprosessien parantamiseen terveydenhuollon yksikössä.

Alueellisen koulutukset toteutuivat seuraavilla paikkakunnilla

• 6.3.2018 Uusikaupunki
• 14.3.2018 Salo
• 22.3.2018 Vaasa 
• 19.4.2018 Rovaniemi
• 29.5.2018 Kuopio
• 31.5.2018 Äänekoski
• 5.6.2018 Loviisa
 
Tutustu koulutuksen ohjelmaan >>
Laatuverkostojen jäsenet ja koulutukseen osallistuneet saavat koulutusmateriaalin ja potilastyössä käytettävän materiaalin sekä vieroituksen malliprosessin Aineistopalvelusta >>