Kristiina Kuusio työskentelee Rauman Sosiaali- ja terveysviraston suunnittelupäällikkönä.

Valtimotautien ennaltaehkäisevää hoitoa

Conmedic on tehnyt Rauman kaupungin Sosiaali- ja terveysviraston kanssa yhteistyötä jo yli kymmenen vuotta. Conmedicin laatumittauksien avulla Sosiaali- ja terveysvirasto on pystynyt kehittämään keskeisten valtimotautien hoitoprosesseja – erityisesti diabeteksen riskiseulontaa, ennaltaehkäisyä ja hoitoa.
 
"Esimerkiksi potilaiden kolesteroli- ja sokeriarvot ovat vuosien aikana parantuneet. Diabeteksen riskiseulontoja tehdään vuosittain yli 2 000 asiakkaallemme. Tämä on systemaattista ja kokonaisvaltaista ennaltaehkäisevää hoitoa. Kyse on vakavista kansantaudeista, joiden ennaltaehkäisy ja hoito pitää olla mietittynä jo hallitusohjelmankin mukaan", Rauman kaupungin Sosiaali- ja terveysviraston suunnittelupäällikkö Kristiina Kuusio toteaa.
 
Conmedicin valtimotautien ehkäisyn laatuverkoston avulla Rauman Sosiaali- ja terveysvirasto on saanut myös tietoa muiden paikkakuntien hyvistä toimintamalleista. Niitä on pystytty ottamaan käyttöön. Lisäksi Kuusio on pitänyt Conmedicin järjestämiä koulutuspäiviä hyödyllisinä.
 
"Vaikuttavuuden arviointi on haasteellista. Laatumittauksien avulla saamme arvokasta tietoa Rauman kansantautien hoidosta koko valtakuntaan nähden ja voimme osoittaa, että hoitomme on parantunut. Olemme myös oppineet laatu- ja prosessiajattelua", Kuusio iloitsee.
 

Hoitopolkujen kehittämistä perusterveydenhuollossa

Conmedic on tehnyt yhteistyötä Jyväskylän terveyskeskuksen kanssa vuodesta 2005. Kun yhteistyö alkoi, Jyväskylän terveyskeskukselle kuului noin 80 000 asukkaan perusterveydenhuolto. Vuosien varrella Jyväskylän kaupunki on kuitenkin kasvanut ja terveydenhuollon piiriin on liitetty neljä uutta kuntaa. Nykyisin Jyväskylän terveyskeskus palvelee noin 150 000 asukasta.
 
"Organisaatiomme kasvaessa olemme kehittäneet Conmedicin kanssa muun muassa hoito-ohjelmia ja -polkuja. Lääkärillä saattaa olla oma näkemyksensä hoidon tasosta, mutta systemaattisella laadun mittaamisella saadaan laajempi hoidon tulos. Näin saamme esille asioita, joita pitää kehittää", Jyväskylän terveyskeskuksen avosairaanhoidon ylilääkäri Sakari Ritala kertoo.
 
Laadun mittaamisen lisäksi Conmedic on tarjonnut Jyväskylän terveyskeskukselle konsultaatioapua. Hyödyt ovat olleet Ritalan mielestä selkeät.
 
"Mittaukset ovat antaneet näkemystä, mihin suuntaan terveyskeskustamme kannattaa kehittää. Lisäksi Conmedicin laatuverkostojen avulla olemme saaneet vertailutietoa siitä, missä mennään suhteessa muihin terveyskeskuksiin. On tärkeää tietää, missä olemme onnistuneet ja missä on kehittymisen tarvetta. Ilman systemaattista mittausta näitä asioita ei tiedetä", Ritala muistuttaa.