Asset julkaisija

Asiakastyytyväisyystulokset 2018

Työterveyslaatuverkoston asiakastyytyväisyyskyselyn kaikki tulokset ovat valmistuneet. Esimiehet olivat erityisen tyytyväisiä palvelualttiuteen ja henkilökunnan ammattitaitoon. Suurimmat...

Onnistunut laatuverkostokokous

Valtimotautien ehkäisyn laatuverkoston kokouksessa kuultiin innostava esitys siitä miten terveyskeskuksesta poistetaan jonot, pohdittiin keinoja muuntaa laatutulokset euroiksi, suunniteltiin uutta...

Saarikka_Ritala_Julisteet

Saarikka_Ritala_Julisteet

Sakari Ritalan kuvaamia kuvia seinäjulisteiksi, jotka hän on luvannut laatuverkostolaisten käyttöön.

Hyperlipidemian ja sepelvaltimotaudin hoitoprosessit

Kaksi mielenkiintoista hoitoprosessia esiteltiin laatuverkostokokouksessa. Pia Höglund esitteli Kauniaisten terveyskeskuksen toimintamallin hyperlipidemiapotilaan hoitamisessa ja Marjo Lettijeff...

Loviisa_Taipale_VIPA

Esitys kertoo miten Loviisassa päästiin eroon jonoista