Laatumittaukset

Conmedic on erikoistunut terveydenhuollon toiminnan laadun mittaamiseen. Olemme kehittäneet mittauksessa käytettäviä indikaattoreita sekä tautikohtaiseen että eri toimintojen laadun mittaamiseen. Kliinistä laatua mittaamme diabeteksen, verenpaineen, sepelvaltimotaudin, eteisvärinän ja depression hoidossa. Lisäksi olemme kehittäneet työkalut tupakasta vieroituksen, alkoholin riskikuluttajan auttamisen ja murtumien ehkäisyn mittaamiseen.

Valmiina mittareina ovat myös omahoidon, liikuntatottumusten, työnkuormituksen, työterveystarkastusten ja työterveyshuollon asiakastyytyväisyyden mittaukset. Conmedicin asiantuntijoiden avulla voidaan suunnitella myös uusia hoidon laadun ja vaikuttavuuden mittauksia.

Tutkimukset

Conmedic tekee potilaiden hoitoon ja terveydenhuollon järjestämiseen liittyvää tutkimustyötä. Aikaisemmin kerättyä dataa voidaan myös hyödyntää uuden tutkimustiedon saamiseksi. Voimme löytää vastauksia terveydenhuollon suunnitteluun ja lääketeollisuuden tarpeisiin.

Conmedicin palveluihin kuuluvat konsultointi, koulutus, laatumittaukset, laatuverkostojen koordinointi ja tutkimukset. 

Koulutus

Conmedic järjestää valtakunnallisia, alueellisia ja paikallisia koulutustilaisuuksia laatuverkostojensa terveyskeskuksille ja työterveysyksiköille. Vuonna 2016 toteutimme 42 koulutuspäivää.

Koulutustilaisuuksissa käsitellään terveydenhuollon johtamista ja laadun kehittämistä. Lisäksi tilaisuuksissa tutustutaan muun muassa parhaisiin toimintatapoihin, arvioidaan toiminnan vaikuttavuutta ja sen mittaamista sekä kerrataan uusinta kyseiseen laatuverkostoon liittyvää lääketieteellistä tietoa.

Konsultointi

Conmedic tarjoaa konsultointia laadun ja potilasturvallisuuden kehittämiseen, laatujärjestelmän rakentamiseen ja johdon työnohjaukseen. Tekemämme malliprosessit ovat oikopolku nopeaan toiminnan kehittämiseen. Runsaat kotimaisten ja kansainvälisten toimintojen esimerkit tekevät kehittämistyön helpoksi ja nopeaksi.

Räätälöimme konsultoinnin aina kunkin yhteisön tarpeisiin. Asiakassuhteemme ovat luottamuksellisia ja pitkäaikaisia. Konsultoinnin ydinajatuksena on, että muutokseen tarvitaan uusia ideoita. Lisäksi konsultoinnillavoidaan tukea johdon tavoitteiden saavuttamista.

Laatuverkostojen koordinointi

Conmedic koordinoi terveydenhuollon laatuverkostoja. Aktiivisesti toimivat laatuverkostot ovat Valtimotautien ehkäisyn laatuverkosto ja Työterveyslaatuverkosto. Asiantuntijoillamme on valmiudet kehittää myös uusia sosiaali- ja terveydenhuollon laatuverkostoja.

Ajankohtaista koulutustoiminnassa

Laatuvastaavien koulutus 2017

Vuoden 2017 laatuvastaavakoulutus käynnistyi 15-16.2.2017. Laatuvastaavien koulutus koostuu kolmesta kahden päivän koulutusmoduulista ja välitehtävistä. Koulutuskokonaisuus antaa valmiudet työskennellä oman työyhteisön laatufasilitaattorina terveydenhuollossa. 

Laatuvastaavien koulutus on kaikille avoin. Tutustu ohjelmaan >>

Vuoden 2018 laatuvastaavakoulutus alkaa 14-15.2.21018. Varaa aika kalenteriisi. Ilmoittautuminen alkaan syksyllä 2017.

XIV Terveydenhuollon laatupäivät 3-5.4.2017

Terveydenhuollon laatupäivät koostuvat kolmesta tapahtumasta: Työteveyslaatuverkoston kokouksesta (3.4.), kaikille avoimesta Terveydenhuollon laatupäivästä (4.4.) ja Valtimotautien ehkäisyn laatuverkostokokouksesta (5.4.).

Avoimen laatupäivä luennot ovat luettavissa >>

Laatuverkostokokousten materiaali löytyy verkostojen sivuilta Aineistopalvelussa.

Alueellinen koulutus 2017

Valtimotautien ehkäisyn laatuverkoston alueelliset koulutukset toteutuvat taas eri puolilla Suomea. Aiheena on eteisvärinäpotilaiden hyvä hoito. Ensimmäiset tilaisuudet ovat keräänneet paljon kiitosta. Seuraavat tilaisuuden ovat Rovaniemellä 11.5.2017, Mikkelissä 23.5.2017 ja Mustasaaressa 8.6.2017 (Mustasaaren koulutus on kaksikielinen). Koulutuksiin voivat ilmoittautua laatuverkoston jäsenten lisäksi muut alueen terveyskeskukset. Koulutus on suunnattu sekä lääkäreille että hoitajille. Ilmoittautumiset >>

Vuoden 2017 alueellista koulutus voidaan toteuttaa myös muilla paikkakunnilla. Tiedustelut yhteys(at)conmedic.fi. Koulutusta tukevat Bristol Myers Squipp ja Pfizer.

Vertaisarviointikoulutus 24.10.2017

Vertaisarviointi on osoittautunut tehokkaaksi työkaluksi toiminnan ja sen laadun kehittämisessä. Arvostettu koulutus toteutetaan seuraavan kerran 24.10.2017. Koulutukseen toivotaan osallistuvan koko arviointitiimin.